Hoe bindend is een compromis?

Een compromis is de eerste officiële overeenkomst die gesloten wordt bij de aankoop van een woning, zonder tussenkomst van een notaris. Dit bezegelt het akkoord voor de aankoop tussen de verschillende partijen. Maar hoe bindend is dat compromis nu eigenlijk?

Van zodra beide partijen ondertekenen is een compromis in principe bindend. Dit principe kent enkele uitzonderingen waarbij het compromis wel kan ontbonden worden. De ontbinding van een compromis kan gebeuren onder bepaalde voorwaarden.

 

Opschortende voorwaarden

In de meeste gevallen bevat een compromis opschortende voorwaarde(n). Dit kunnen er één of meerdere zijn, bij elke verkoop is dit verschillend. De opschortende voorwaarde(n) worden op voorhand afgesproken en moeten vermeld staan in het compromis.

Een opschortende voorwaarde wordt vaak voorzien ter goedkeuring van een lening binnen een bepaalde termijn. De koper dient géén schadevergoeding te betalen wanneer zij binnen die bepaalde termijn het bewijs kunnen voorleggen dat hun lening als kandidaat-kopers werd geweigerd. Gebeurt de weigering van de lening pas nadat de termijn van de opschortende voorwaarde verlopen is en betekent dit dat de verkoop niet kan doorgaan, dan dient de kandidaat-koper wél een schadevergoeding te betalen. Deze bedraagt 10% van de koopprijs.

Ons advies? Praat met verschillende banken. Het is niet omdat bank A je lening weigert, dat banken B en C je niet kunnen verder helpen.

 

Onderlinge overeenkomst

Een compromis kan daarnaast ook ontbonden worden wanneer beide partijen hiermee akkoord gaan. In principe heeft de verkoper hier altijd het recht om het voorschot te houden, maar dit kan in onderling overleg ook anders besproken worden.

Je kan dus in sommige gevallen de bindende factor van een compromis omzeilen, maar we raden toch aan op voorhand al je nodige informatie te verzamelen. Dat bespaart je vast heel wat stress uit!